s0-new1.jpg
s1-new1.jpg
s2-new3.jpg
s4-new1.jpg


پست های جدید (18) مورد

۷۸-متری-سعادت-آباد-WhatsApp_Image_2020-08-28_at_20.51_.14_1.jpg فروش
2,584,000,000 تومان

۷۸ متری سعادت…

تهران, تهران, لویزان

نوع: آپارتمان
زیربنا: 68 متر مربع
اتاق: 1
5 ساعت, 15 دقیقه پیش

جزئیات

۵۶متری-در-خیابان-خراسان-WhatsApp_Image_2020-09-28_at_12.06_.21_1.jpeg فروش
5,226,000,000 تومان

۵۶متری در خیابان…

تهران, تهران, سعادت آباد…

نوع: آپارتمان
زیربنا: 78 متر مربع
اتاق: 2
5 ساعت, 16 دقیقه پیش

جزئیات

۱۰۰متری-ستارخان-WhatsApp_Image_2020-12-28_at_12.19_.29_.jpeg فروش
4,225,000,000 تومان

۱۰۰متری ستارخان

تهران, تهران, جنت آباد…

نوع: اداری - تجاری
زیربنا: 65 متر مربع
اتاق: 1
5 ساعت, 16 دقیقه پیش

جزئیات

105-متری-۲خواب-در-جنت-مرکزی-WhatsApp_Image_2020-12-28_at_13.15_.28_.jpeg فروش
4,312,000,000 تومان

105 متری ۲خواب در…

تهران, تهران, جنت آباد…

نوع: آپارتمان
زیربنا: 88 متر مربع
اتاق: 2
5 ساعت, 17 دقیقه پیش

جزئیات

105-متری-۲خواب-در-جنت-مرکزی-/uploads/thumbs/1609928210.png فروش
4,840,000,000 تومان

105 متری ۲خواب در…

تهران, تهران, جنت آباد…

نوع: آپارتمان
زیربنا: 88 متر مربع
اتاق: 2
5 ساعت, 17 دقیقه پیش

جزئیات

105-متری-۲خواب-در-جنت-مرکزی-/uploads/thumbs/1610193393.jpg فروش
5,040,000,000 تومان

105 متری ۲خواب در…

تهران, تهران, جنت آباد…

نوع: آپارتمان
زیربنا: 126 متر مربع
اتاق: 3
5 ساعت, 17 دقیقه پیش

جزئیات

105-متری-۲خواب-در-جنت-مرکزی-/uploads/thumbs/1610362467.png فروش
4,320,000,000 تومان

105 متری ۲خواب در…

تهران, تهران, جنت آباد…

نوع: آپارتمان
زیربنا: 90 متر مربع
اتاق: 2
5 ساعت, 18 دقیقه پیش

جزئیات

105-متری-۲خواب-در-جنت-مرکزی-/uploads/thumbs/1611506957.png فروش
5,670,000,000 تومان

105 متری ۲خواب در…

تهران, تهران, جنت آباد…

نوع: آپارتمان
زیربنا: 135 متر مربع
اتاق: 3
5 ساعت, 18 دقیقه پیش

جزئیات

۱۵۰-متری-ولنجک-/uploads/thumbs/1613831121.png فروش
1,850,003,400 تومان

۱۵۰ متری ولنجک

تهران, تهران, جنت آباد…

نوع: آپارتمان
زیربنا: 57 متر مربع
اتاق: 1
5 ساعت, 19 دقیقه پیش

جزئیات

محاسبه حق کمیسیون خرید و فروشتومان
تومان

محاسبه حق کمیسیون اجارهتومان
تومان

محاسبه حق کمیسیون رهنتومان
تومان

محاسبه حق کمیسیون رهن و اجارهتومان
تومان
تومان